Kas ir stingumkrampji?
Stingumkrampjus iegūst apkartējā vide, saskaroties ar Clostridium tetani sporām, kas visa pasaule atrodas augsne. Slimību izraisa baktērijas producēts potents neirotoksins
nekrotiskos audos (piemeram, netiras bruces).

Kā var inficēties ar stingumkrampjiem?
Gandrīz jebkurš ievainojums, sakot no vienkāršas brūces līdz autoavārijai, var radīt indivīda saskari ar sporām.
Visbiežāk Tetanus sporas iekļūst nelielās durtās brūcēs – netīru nagu skrāpējumi, skabargas, naži, darba instrumenti;

Kas var inficēties ar stingumkrampjiem (tetanuss)?
Inficēšanās riskam ir pakļauts jebkurš nevakcinēts indivīds. Tā kā stingumkrampju sporas atrodas augsnē, no netīras brūces ar stingumkrampjiem var inficēties jebkurā vietā visa pasaulē.
Tetanus inficēšanās riskam pakļauti arī zīdaiņi, ja dzemdības norit nesterilos apstākļos un/vai māte nav bijusi atbilstoši imunizēta (inficēšanās apstrādājot nabas saiti).

TETANUS simptomi

    * Inkubācijas periods pieaugušiem var būt 3 dienas līdz 3 nedēļās ilgs,
    * Inkubācijas periods zīdaiņiem var būt 3 līdz 14 dienas no dzimšanas,
    * Sākotnējie simptomi - muskuļu spazmas, sākuma košanas muskuļos, radot trismu jeb sakostu zobu izskatu, ka rezultāta izveidojas raksturīga sejas izteiksme – risus sardonicus,
    * Paliekošas spazmas muguras muskuļos (opistotonuss) un citu muskuļu spazmas, ģeneralizētas tetāniskas lēkmes, kas saistītas ar smagam stingumkrampju komplikācijām (disfagiju, aspirācijas pneimoniju) un var izraisīt nāvi,

Kā sevi pasargāt no stingumkrampjiem?

No inficēšanās ar stingumkrampjiem pasargā vakcinācija. Tāpat visiem ceļotajiem jābūt pilnībā aizsargātiem pret stingumkrampjiem. Gandrīz jebkurš
ievainojums, sakot no vienkāršas brūces līdz autoavārijai, var radīt indivīda saskari ar
sporām.