Iemesli. Tieša trauma, ilgstošs nerva nospiedums (nepareiza kruķu lietošana, rokas karināšana pāri krēsla atzveltnei, ilgstošs plaukstas locītavas nospiedums, piemēram, ar ciešu pulksteņa siksniņu), nerva nospiedums tūskas vai citu blakus esošu ķermeņa daļu ievainojuma gadījumā (humerus lūzums, nepareiza rokas pozīcija miegā (biežāk alkohola vai citu vielu reibumā) vai komā). Dažreiz iemeslu nevar atrast, tad to saista ar išēmiju.
Simptomi. Spieķa nerva bojājuma gadījumos sāpju sindroms parasti ir vāji izteikts vai tā nemaz nav. Atzīmējama hipesetēzija vai anestēzija apakšdelma un plaukstas dorsālās virsmas radiālajā daļā, kā arī 1., 2. un daļēji 3. pirksta dorsālajā virsmā, izņemot šo pirkstu gala falangas, kur ādu inervē n. medainus. Raksturīgi kustību funkcijas traucējumi. Sakarā ar m. extensor carpi radialis longus un m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor digitorum communis, m. extensor carpi ulnaris parēzi slimnieks nespēj iztaisnot pirkstus un atliekt plaukstu. M. supinator vājuma dēļ traucēta rokas supinācija. M. triceps brachii un m. anconeus parēzes dēļ ierobežota rokas iztaisnošana elkoņa locītavā, bet m. brachioradialis vājuma dēļ ir grūti noturēt roku saliektu elkoņa locītavā. Sakarā ar m. abductor pollicis brevis parēzi slimnieks nespēj atvilkt un atliekt īkšķi. M. extensor indicis proprius vājuma dēļ ierobežota rādītājpirksta atliekšana un m. extensor džigiti quinti proprius vājuma dēļ traucēta 5. pirksta atliekšana. Sakarā ar ekstenzoru parēzi n. radialis bojājuma gadījumā raksturīgs rokas izskats – „krītošā plauksta”. N. radialis intervēto muskuļu vājuma noteikšanai izmanto testu – iztaisnotas plaukstas liek salikt kopā ar volārajām virsmām. Pēc tam liek atliekt plaukstu distālās daļas, turot rokas kopā plaukstu locītavu rajonā. N. radialis bojājuma pusē slimnieks nespēj plaukstu un pirkstus atliekt un plauksta ar saliektiem pirkstiem liecas uz veselo atliekto plaukstu. Spieķa nerva intervētie muskuļi kļūst atoniski un atrofējas, m. triceps reflekss pavājinās vai izzūd. Veģetatīvie traucējumi spieķa nerva bojājuma gadījumos ir vāji izteikti.